Χρήσιμοι σύνδεσμοι | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

ΔΙΟΤΙΜΑ - Ερευνητικό Κέντρο εξειδικευμένο σε θέματα Φύλου

Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) - Mη-κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο που έχει ως βασικό σκοπό του τη βελτίωση της θέσης και του κύρους των γυναικών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (επίσημος ερευνητικός φορέας της Ε. Ένωσης)

Ιστοσελίδα με Εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωση (ΕΚΤ), με στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α)

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Περιοδικό "Φεμινιστιqά" - Περιοδικό φεμινιστικής πολιτικής

Current Style: Βασικό

espa.jpg