Είστε εδώ

Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων

Η Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος. Ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων των παρακάτω Τμημάτων που την συγκροτούν:

α) Τμήμα Διδακτικού και εν γένει Εκπαιδευτικού Προσωπικού

β) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και ΕΤΕΠ

γ) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας

Η Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή διαδικασιών αρμοδιότητάς της από τα Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου Ρόδου και Σύρου.

Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών σε προσωπικό και εισηγείται στις Γενικές Διευθύνσεις την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και επιμόρφωση του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στελέχωση

Μαρία Παπαδημητρίου

Προϊστάμενος/η

Ευστρατία Γιακουμάτου

Τηλέφωνα

+30 22510 36131
+30 22510 36132

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Fax

+30 22510 36009

Current Style: Βασικό