Έλεγχο και την συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης ( σαράντα πέντε (45τεμ)) του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα για το έτος 2022 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Έλεγχο και την συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης ( σαράντα πέντε (45τεμ)) του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί σε  ανάθεση για τον «Έλεγχο  και την συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης ( σαράντα πέντε (45τεμ)) του Γραφείου Διανησιωτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα  για το έτος 2022»

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 217,75€  πλέον ΦΠΑ  24%, ποσού 52,25€

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή  08-07-2022 και ώρα 12:00 επικοινωνώντας με την κα Κασκαμπά Κλεονίκη, στο Γραφείο Δια νησιώτικης Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Αθήνα επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, τηλ. Επικοινωνίας 210-6492023 ή με ηλεκτρονική αποστολή στα e-email : nkas@aegean.gr  

 

 

Συνημμένα:

  •  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Τεχνική Έκθεση

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης

29 Ιουν 2022

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg