ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί  για το έτος 2017 στην ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της, ως άνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 200€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ  και ώρα 12.00 π.μ στέλνοντας την προσφορά τους  με ηλεκτρονική αποστολή στο  email: nkas@aegean.gr υπόψη κας Κασκαμπά Κλεονίκης (210 6492023).

Ημερομηνία ανάρτησης

4 Ιουλ 2017

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg