ΗΜΕΡΙΔΑ: Νέες Τάσεις στην ανάπτυξη Λειτουργικών Τροφίμων της Μεσογειακής Διατροφής με επίδραση στο Μικροβίωμα & Υγεία. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Νέες Τάσεις στην ανάπτυξη Λειτουργικών Τροφίμων της Μεσογειακής Διατροφής με επίδραση στο Μικροβίωμα & Υγεία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στα πλαίσια της 3ης δια ζώσης Συνάντησης Εργασίας του έργου «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων – FOODBIOMES» που εντάσσεται στα πλαίσια της εθνικής δράσης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ», θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Νέες Τάσεις στην ανάπτυξη Λειτουργικών Τροφίμων της Μεσογειακής Διατροφής με επίδραση στο Μικροβίωμα και την Υγεία», στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, στη Μύρινα Λήμνου, στο Γαροφαλλίδειο Αμφιθέατρο,  την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Υποδομή “FOODBIOMES” με συντονιστή το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αποτελεί μία από τις κύριες ερευνητικές υποδομές της χώρας στον τομέα της Αγροδιατροφής, ενός τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και κύριο πυλώνα για τον Εθνικό, τον Ευρωπαϊκό, αλλά και το Διεθνή Χώρο Έρευνας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία του τριγώνου της γνώσης «Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία».

Αντικείμενο της “FOODBIOMES” αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών του μικροβιώματος σε συστήματα τροφίμων για την ενίσχυση της λειτουργικής τους δράσης και την παραγωγή νέων προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τροφίμων, τη βελτίωση παραδοσιακών τεχνικών παραγωγής και μεταποίησης και την παραγωγή νέας γνώσης για την επίδραση νέων καινοτόμων συστατικών στο μικροβίωμα και εν τέλει στην υγεία του ανθρώπου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του εταίρου-Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΤΕΤΔ ΠΑ), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Κουτελιδάκη, με την υποστήριξη του ΤΕΤΔ ΠΑ και του προέδρου του κου Κ. Γκατζιώνη, στη Μύρινα Λήμνου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από τους εταίρους της «FOODBIOMES», και συγκεκριμένα: το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ι. Κουρκουτά και Αναπλ. Επιστ. Υπευθ. την Καθηγήτρια κα Γρηγορίου Μ.,  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Χημείας), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Α. Τζάκο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Κοψαχείλη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Κουτελιδάκη και Αναπλ. Επιστ. Υπεύθυνο τον Επικ. Καθηγητή Δ. Σαρρή, και την εταιρεία Συμβούλων «ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» με Υπεύθυνο τον κ. Π. Πανά.

Στην ημερίδα θα συζητηθεί ο ρόλος της εν λόγω ερευνητικής υποδομής ως δομή προώθησης της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, η σημασία της αξιοποίησης υποπροϊόντων τροφίμων κατά την παραγωγή καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων η σημασία ανάπτυξης λειτουργικών τροφίμων με επίδραση στο μικροβίωμα, η συμβολή των τοπικών εταιρειών στην προσπάθεια αυτή, σε στρογγυλή τράπεζα με επιχειρήσεις τροφίμων της Λήμνου, ενώ θα παρουσιαστούν και τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα  του προγράμματος FOODBIOMES.

 

H ημερίδα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποδομή Εφαρμογών Μικροβιώματος σε Συστήματα Τροφίμων-FOODBIOMES» (MIS 5047291) που εντάσσεται στη Δράση «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Κωνσταντίνος Γκατζιώνης

Αν. Καθηγητής

 

Ημερομηνία ανάρτησης

13 Σεπ 2022

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου

Τοποθεσία

Λήμνος

Σχολή / Τμήμα

Βασικό αρχείο

Σχετικά αρχεία

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg