προμήθεια 2 δυάδων φορητών μεταλλικών στύλων οριοθέτησης χώρου και κατεύθυνσης κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

προμήθεια 2 δυάδων φορητών μεταλλικών στύλων οριοθέτησης χώρου και κατεύθυνσης κοινού για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου

Μυτιλήνη, 09/07/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                            

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 2 δυάδων φορητών μεταλλικών στύλων οριοθέτησης χώρου και κατεύθυνσης κοινού  για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος Βιβλιοθήκης Χίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 85,47€  πλέον ΦΠΑ 17% ποσού 14,53€.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για   την προαναφερθείσα προμήθεια , να ενημερώσουν με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, την αρμόδια υπάλληλο της  Κεντρικής Υπηρεσίας της  Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία  Μαρινάτου Μυρσίνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mirna@aegean.gr  , μέχρι και την Πέμπτη   15-07-2021 και ώρα 12:00.

Για τυχόν πληροφορίες τηλέφωνο επικοινωνίας 22510 36076 

Ημερομηνία ανάρτησης

9 Ιουλ 2021

Είδος ανακοίνωσης

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg