ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021: Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021: Π.Μ.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων"

Για 17η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες.

·         Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.

·         Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

·         Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

·         έως 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

·         έως 50% δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο

·         Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)

Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.nautilus.aegean.gr μέχρι την 04.05.2020

Δείτε το βίντεο εδώ και το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  https://pms-msaem.pse.aegean.gr/   ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 22410 99421

Ημερομηνία ανάρτησης

18 Φεβ 2020

Είδος ανακοίνωσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σχολή / Τμήμα

Current Style: Βασικό

espa.jpg