Υποψηφιότητες για την ανάδειξη Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη Εξωτερικών Μελών
του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

α/α

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Σύντομα βιογραφικα και σύνδεσμοι

Αριθμός Πρωτοκόλλου

1.

Κουμπιάς Σταύρος

5856/09.03.2023

2.

Salvatore Moccia

 

10464/10.04.2023

3.

Καραγιάννης Ιωάννης

10808/21.04.2023

4.

Τσίγκας Αλέξανδρος

10819/22.04.2023

5.

Χριστοδούλου Νικόλαος

 

10968/24.04.2023

6.

Μπήτρος Κωνσταντίνος

 

11397/26.04.2023

7

Καπανταϊδάκης Ιωάννης

12299/07.05.2023

8

Φωκάς Νίκος

12300/07.05.2023

9

KALANTZIS MARY

12543/09.05.2023

10

Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος

12546/10.05.2023

11

Παπαντωνόπουλος – Μαντόπουλος Σωτήριος

12610/10.05.2023

12

Παπακώστας Ταξιάρχης

12613/10.05.2023

13

Κοσμοπούλου Αγγελική

 

12658/10.05.2023

14

Καλοκαιρινός Αντώνιος

12668/10.05.2023

15

Πανούσης Ιωάννης

12681/10.05.2023

16

DIMOU MICHAIL

12682/10.05.2023

17

Μπιλιαδέρης Κωνσταντίνος

12683/10.05.2023

18

Κουρουζίδης Μωυσής

12699/11.05.2023

19

Καμπούρης Γεώργιος

12700/11.05.2023

20

Antonacopoulos Apostolos

12740/11.05.2023

21

Georges Eugenia

12767/12.05.2023

22

Τουραμάνης Δουραμάνης Χριστόφας

12813/12.05.2023

23

Χρούσος Γεώργιος

12815/12.05.2023

24

Asariotis Regina

12855/12.05.2023

 

Ημερομηνία ανάρτησης

19 Μάιος 2023

Είδος ανακοίνωσης

Δελτία Τύπου
Εκλογή Συμβουλίου Διοίκησης-Πρύτανη

Βασικό αρχείο

Εικόνες

Current Style: Βασικό

espa.jpg