Ηµερίδα Παρουσίασης της Ερευνητικής Υποδοµής "EN.I.R.I.S.S.T." | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ηµερίδα Παρουσίασης της Ερευνητικής Υποδοµής "EN.I.R.I.S.S.T."

Ηµερίδα Παρουσίασης της Ερευνητικής Υποδοµής "EN.I.R.I.S.S.T."

Ηµερίδα της εναρκτήριας παρουσίασης της Εθνικής Ερευνητικής Υποδοµής µε τίτλο «Ευφυής Ερευνητική Υποδοµή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (EN.I.R.I.S.S.T - Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics)»,

 θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2019 µεταξύ 09:00-15:00, στο Αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ευγενίδου σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ακολουθεί.

Η ερευνητική υποδοµή EN.I.R.I.S.S.T. χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία», µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συµµετέχουν 11 πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα και ειδικότερα: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ‘’Δηµόκριτος’’, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών.

Κεντρικός σκοπός της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση της οπτικής γωνίας των φορέων της ναυτιλίας και των µεταφορών για τις πιο σηµαντικές πλατφόρµες και υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει η ερευνητική υποδοµή EN.I.R.I.S.S.T. 

Κατηγορία

Ημερίδες

Χώρος εκδήλωσης

Αθήνα, Αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ευγενίδου

Ημερομηνία

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος, 2019 - 09:00 εώς 15:00

Σχολή / Τμήμα

Σχετικά αρχεία

Current Style: Βασικό

espa.jpg