Είστε εδώ

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Χίος

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών, των Διεθνών Συναλλαγών και  Επιχειρηματικότητας, καθώς και σε ευρύτερα αντικείμενα  με τα οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία -  όπου η Ελλάδα έχει ηγεμονική θέση – καθώς και  τα  συστήματα  μεταφορών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) ιδρύθηκε το 1998 στη Χίο, σε αρμονία με τον χαρακτήρα του Αιγαίου και τη ναυτική παράδοση του νησιού. Αποστολή του είναι η υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η σύνδεσή τους με τις ανάγκες της χώρας. Εξειδικεύεται στον διεπιστημονικό τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορικών συστημάτων καθώς και σε ένα ευρύτερο πλέγμα γνωστικών αντικειμένων άρρηκτα συνδεδεμένων με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το ΤΝΕΥ παρέχει προπτυχιακές σπουδές, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» -το πρώτο χρονολογικά στο χώρο της ναυτιλίας στην Ελλάδα- και διδακτορικές σπουδές ανελλιπώς από την ίδρυσή του. Επίσης, προσφέρει το ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Διεθνείς Μεταφορές» σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Πειραιά. Τα προγράμματα σπουδών συνδυάζουν βαθιά θεωρητική υποδομή στις επιστήμες οικονομίας και διοίκησης με εξειδικευμένες διεπιστημονικές γνώσεις στα συναφή πεδία χρηματο-οικονομικής, επιστημών του μηχανικού, νέων τεχνολογιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, δικαίου, ενέργειας, περιβάλλοντος και άλλα.

Το Τμήμα έχει καταξιωθεί ως Κέντρο Αριστείας στον διεθνή χώρο με γνώμονα τη στενή σύνδεση με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την εξωστρέφεια και τις εκτεταμένες διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Μαρία Λάμπρου, Καθηγήτρια

Γραμματεία

Δήμητρα Ραφτέλη

Τηλέφωνα

  • +30 2271035200

Fax

+30 2271035299

E-mail

TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2Α, 82132 Χίος

Current Style: Βασικό