Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

Λέσβος

Τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)

Παρακολούθηση: με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως
Διάρκεια φοίτησης: Τρία (3) εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθημάτων + 1 εξάμηνο διπλωματική εργασία).

Η ειδίκευση. Το πρόγραμμα προσφέρει μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση που στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών αναλυτών σχεδιασμού του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες: από τον Γεωπολιτικό σχεδιασμό (πλανητικό επίπεδο) στον Χωροταξικό  (περιφερειακό επίπεδο).

Ο φορέας.  Το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα, θέτει την ακαδημαϊκή του εμπειρία στην υπηρεσία της επαγγελματοποίησης των επιστημόνων στον τομέα της Ανθρωπογεωγραφίας: γεωγραφία των πληθυσμών, οικονομική και γεωγραφία της κατοικίας, μέσα από μία σειρά πολλαπλών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: κοινωνικής, πολιτισμικής, πολιτικής, ιστορικής γεωγραφίας... με τη βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και της χαρτογραφίας.

Η επαγγελματική προοπτική. Μέσω μιας θεωρητικής και πρακτικής διεπιστημονικής προετοιμασίας, στόχος του Μεταπτυχιακού είναι να καταρτήσει ειδικούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας: σε εταιρείες και οργανισμούς, τοπικές αρχές, υπουργεία, πρεσβείες, ΜΜΕ, να τελειοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο συναφών επαγγελμάτων, να δώσει νέα επαγγελματική κατεύθυνση αλλά και να προετοιμάσει σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, όπως εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθημάτων + 1 εξάμηνο διπλωματική εργασία)

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg