Είστε εδώ

Τμήμα Γεωγραφίας

Λέσβος

Το Τμήμα Γεωγραφίας  προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες διεπιστημονικής ανάλυσης και σύνθεσης στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης/Σχεδιασμού του Χώρου, και Γεωπληροφορικής για την υποστήριξη αποφάσεων αντιμετώπισης κρίσιμων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Από το 1994, το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στη νεότερη Ελλάδα, προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωγραφία, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της σύγχρονης εποχής για εκπαίδευση επιστημόνων και επαγγελματιών με γνώσεις και δεξιότητες χωρικής ανάλυσης και διαχείρισης των πολυδιάστατων ζητημάτων της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Η συμβολή της γεωγραφικής έρευνας στην καθημερινή ζωή και ενημέρωση καθώς και στην κοινωνική πρακτική αποτελεί πλέον μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Ο ανεξάντλητος πλούτος των θεμάτων και εφαρμογών της κάνει τις σπουδές στη Γεωγραφία μια εμπειρία δημιουργικής μόρφωσης, που προσφέρει την ικανοποίηση της απόκτησης ουσιαστικής και ολοκληρωμένης γνώσης. Συγχρόνως ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες σε πεδία στα οποία οι γεωγράφοι είναι από τους λίγους επιστήμονες που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και κατάρτιση για να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σύγχρονων χωρικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Αθανάσιος Κίζος, Καθηγητής

Γραμματεία

Χριστίνα Βαρκαράκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Τηλέφωνα

  • +30 2251036400
  • +30 2251036402

Fax

+30 2251036409

E-mail

secr-geo@aegean.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό