Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Λέσβος

Στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική».

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με τρεις (3) Ειδικεύσεις:

1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου

2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

3. Γεωπληροφορική

 

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του Χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισής τους με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Αντικειμενικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών/τριών υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλλουν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφικών προβλημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των πεδίων έρευνας της Γεωγραφίας, σε συνάρτηση με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας καθώς και τις σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.

 

Η Γεωπληροφορική αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών και χρονικών δεδομένων. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης, υποστηρίζει τη σύνθετη και διεπιστημονική ανάλυση ποικίλων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και ζητημάτων και τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπισή τους.

 

Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων έρευνας και πρακτικών εφαρμογών, όπως:

 • Χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
 • Αστική και περιφερειακή πολιτική
 • Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών συνόλων και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικής κληρονομιάς
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
 • Χωρο-κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμός, φτώχεια, μετανάστευση, εγκληματικότητα, μειονότητες, υγεία
 • Περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
 • Τουριστική ανάπτυξη
 • Δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών
 • Ανάπτυξη και διαχείριση υπαίθρου
 • Μελέτες τοπίου
 • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας
 • Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
 • Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
 • Μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης
 • Βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Καινοτομική και τεχνολογική ανάπτυξη
 • Γεωπολιτικές σχέσεις, διασυνοριακές εντάσεις και διαχείριση κρίσεων

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Σχεδιασμό του Χώρου
Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων
Γεωπληροφορική

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg