Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

Λέσβος

Το ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι ένα  φιλόδοξο και καλά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών χωρίς δίδακτρα, το οποίο εστιάζει σε μοντέρνες και αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής. Στοχεύει στην κατάλληλη προετοιμασία επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής για την Ελληνικής κοινωνίας. Το εν λόγω ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με ερευνητικές ικανότητες όπως:

• Οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.

• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων, ώστε να μελετούν, καταγράφουν, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και προσέλκυσης ερευνητικών/αναπτυξιακών πόρων.

 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η εμβάθυνση των Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων σε μια από τις παρακάτω θεματικές περιοχές έρευνας:

  1. Τριδιάστατη Οπτικοποίηση και Μοντελοποίηση  (3DVisualization):  Η θεματική αφορά στα πεδία της Όρασης Υπολογιστή, στις τεχνολογίες 3Δ γραφικών, Μοντελοποίηση Πραγματικότητας (Reality Modeling), Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) και Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) με επίγεια και εναέρια μέσα για την υλοποίηση Ευφυών εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακού Πολιτισμού (Digital Culture).
  2. Υπολογιστική Νοημοσύνη (Computational Intelligence): Η θεματική αφορά στο πεδίο της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, η οποία εμπεριέχει ερευνητικά θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks), την Βαθιά Μάθηση (Deep Learning), τα Ασαφή Συστήματα (Fuzzy Systems), τα Βαθιά Νεύρο-Ασαφή Δίκτυα (Deep Neuro-Fuzzy Networks), τους Εξελικτικούς Αλγόριθμους (Evolutionary Algorithms) και τα Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems).
  3. Ευφυής Αλληλεπίδραση (Intelligent Interaction): Η θεματική αφορά στην εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και ενδεικτικά στα πεδία της Συναισθηματικής Υπολογιστικής, στη Ψηφιακή Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Πολιτισμική Εμπειρία Χρήστη, στην Επαυξημένη/Εικονική Πραγματικότητα, και Διάχυτη Υπολογιστική. Παράλληλα θα εξεταστούν εφαρμογές σε επίπεδο Ψηφιακών Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού (Serious Games), Ψηφιακής Αφήγησης, Εξατομίκευσης και Συστημάτων Συστάσεων.
  4. Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Semantic Web and IoT): Η θεματική αφορά στην Αναπαράσταση Γνώσης, στην Μηχανική Οντολογιών, στις Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, στη Σημασιολογική (πολιτιστική) Διαχείριση Δεδομένων, στη Σημασιολογική Ενοποίηση Δεδομένων, στο Σημασιολογικό Ιστό και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ).

 

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg