Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Ρόδος

Τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
Παρακολούθηση: με παρουσία και εξ αποστάσεως
Διάρκεια Σπουδών: 2 εξάμηνα μαθημάτων + 1 εξάμηνο πρακτική άσκηση  + 1 εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
ECTS: 120

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στην διοίκηση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων.

Στόχος του προγράμματος: Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων και της διοίκησής τους γενικότερα, με τη σύγχρονη ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διοίκησης.

Το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” λειτουργεί για 17η ακαδημαϊκή χρονιά:

  • Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων.
  • Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
  • Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (έως και για το 30% των εισακτέων)
  • 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και μάθησης
  • 50%  δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο
  • Το πτυχίο αποδίδει 120 ECTS

Διάρκεια Σπουδών

4 εξάμηνα (2 εξάμηνα μαθημάτων + 1 εξάμηνο πρακτική άσκηση + 1 εξάμηνο διπλωματική εργασία)

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg