Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης

Ρόδος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότερα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Σε ποιούς/ές απευθύνεται το Π.Μ.Σ.:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευθύνεται:

(i) σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής

  • εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,
  • άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

(ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  • που ασχολούνται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και
  • με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού –επανεκπαίδευση, ενδο-εταιρική επιμόρφωση και κατάρτιση, κ.ά.

(iii) σε οποιονδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο ή μη,

  • που επιθυμεί να αποκτήσεις θεωρητικές γνώσεις και εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες, μέσω και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Στόχοι του Π.Μ.Σ.: 

Οι κύριοι στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

  • Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της κατάρτισης.
  • Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την συμβατική και την από απόσταση διδασκαλία και μάθηση.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg