Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Χίος

Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» αντιπροσωπεύει μια εξειδικευμένη εκπαιδευτική δράση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Aπευθύνεται πρωτίστως σε μηχανικούς ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης και ακολούθως σε αποφοίτους σχολών θετικών και οικονομικών επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, καθώς και άλλων συναφών τμημάτων (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Οι απόφοιτοί μας αποκτούν δεξιότητες στην βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέματα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων, στη διαχείριση της καινοτομίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, στη βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης.

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Υψηλού επιπέδου πολύπλευρη εκπαίδευση στελεχών ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες στη διοίκηση και οικονομική για μηχανικούς με ισχυρό αναλυτικό υπόβαθρο.
  • Εξοικείωση με θέματα σύγχρονης τεχνολογίας και οικονομίας  και με τα μεθοδολογικά εργαλεία διαχείρισης και αξιοποίησης της διαθέσιμης  τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στη χρηματοοικονομική, στη διοίκηση λειτουργιών, στη λήψη αποφάσεων και στρατηγικών επενδύσεων.
  • Καλλιέργεια αναλυτικών και συνθετικών δεξιοτήτων στη στρατηγική και οργάνωση επιχειρήσεων, στη λήψη αποφάσεων, στη διαχείριση  χρηματοοικονομικών προϊόντων.
  • Γνωριμία τεχνικών ειδικοτήτων με τις αρχές της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων οικονομικών, και εμβάθυνση σε θέματα αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα, σε ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων και υλοποίησης δημοσίων έργων, κ.ά..

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Χρηματοοικονομική Μηχανική
Μηχανική της Διοίκησης
Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg