Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Λέσβος

Το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» εστιάζει στη σύνθεση της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).  Διαθέτει τρεις κατευθύνσεις: α) “Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων” β) “Μουσειολογία” γ) “Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ”

α) Η κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων», εστιάζει στα πιθανά “σενάρια” κάθε “πολιτιστικής προβολής”, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά (2D και 3D Graphics) ή οι κινητές τεχνολογίες (mobile technologies)

β) Η κατεύθυνση “Μουσειολογία”, επιδιώκει τη σύνθεση των σύγχρονων μουσειολογικών προβληματισμών με τα πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την υλοποίηση μιας έκθεσης σε πραγματικό ή εικονικό χώρο

γ) Η κατεύθυνση «Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ» εστιάζει στην ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων και πρακτικών με ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στο ευρύτερο διεπιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας
-Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων ως προς τη σύνδεση των εφαρμογών πληροφορικής με την προβολή πολιτιστικών δεδομένων
-Η διαμόρφωση πολιτικών του πολιτισμού με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
-Η διερεύνηση της συμβατότητας των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς από μια θεωρητική σκοπιά, σε συνδυασμό με εφαρμοσμένες πρακτικές, όπως η για παράδειγμα η αναπαράσταση με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών (3D Graphics) ή η αναπαράσταση με τη χρήση τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality)
-Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της Ελλάδας, όπως αυτή διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της  Πληροφορίας
-Η (διαρκής) σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και με τις επί μέρους ερευνητικές κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις στους τομείς της πολιτιστικής προβολής και ανάδειξης της (υλικής και άϋλης) πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση Τ.Π.Ε.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
Μουσειολογία
Πολιτισμός και Παραγωγή ταινιών Ντοκιμαντέρ

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg