Σπουδές στα Μαθηματικά | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Σπουδές στα Μαθηματικά

Σάμος

Στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί κατόπιν επανίδρυσής του από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018−2019 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά» (ΦΕΚ επανίδρυσης 1679/Β/15.05.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού 3331/Β/10.08.2018)  

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Σπουδές στα Μαθηματικά» σε δύο κατευθύνσεις:

  • Θεωρητικά Μαθηματικά
  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα Θεωρητικά Μαθηματικά, καθώς και η μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται στις Θετικές Επιστήμες.

Σκοπός του προγράμματος είναι:                                                                                          

(α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

(β) η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και τεχνικών   στους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν  διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που καλύπτονται από το πρόγραμμα

(γ) η κατάρτιση σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο επιστημόνων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της  χώρας σε μια εποχή όπου πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Θεωρητικά Μαθηματικά
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg