Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο των Σχολών και Τμημάτων, τις δραστηριότητες δια Βίου Μάθησης και τις διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες, συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αποτελεί το σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο Ίδρυμα για θέματα σπουδών. Υποστηρίζει, επίσης, τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, συντονίζοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αποτελεί το σημείο αναφοράς, όσον αφορά στα θέματα μέριμνας  των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και των μετακινούμενων βάσει των προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών επιμελούμενη των σχετικών διαδικασιών. Επιπλέον, επιμελείται των διαδικασιών που υποστηρίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου. 

Ελέγχει, συντονίζει και μεριμνά για την επίλυση των προβλημάτων των παρακάτω Τμημάτων που την συγκροτούν:

α)   Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

β)    Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας

γ)    Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

δ)    Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Η Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή διαδικασιών αρμοδιότητάς της από τις Σχολές, τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου Ρόδου και Σύρου.

Προϊστάμενος/η

Χρυσάνθη Μπέλλου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)

Τηλέφωνα

+30 2251036161

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100

E-mail

Current Style: Βασικό

espa.jpg