Τρόποι Εισαγωγής | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τρόποι Εισαγωγής

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας γίνεται με κοινές διαδικασίες και ορίζεται από την Εθνική Νομοθεσία.

Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εξετάσεις

Αφορά στον τυπικό αριθμό εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στο πλήθος αυτό των εισακτέων συμπεριλαμβάνονται όσοι και όσες συμμετέχουν στο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων ως Απόφοιτοι Γενικών, Επαγγελματικών ή Εσπερινών Λυκείων και ως μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης. Το 90% των εισακτέων προέρχονται από υποψήφιους και υποψήφιες που συμμετέχουν σε γραπτές εξετάσεις κατά το έτος εισαγωγής, ενώ το υπόλοιπο 10% προέρχονται από υποψήφιους και υποψήφιες που συμμετείχαν σε γραπτές εξετάσεις και κατοχύρωσαν βαθμό σε παρελθόντα έτη. Προϋπόθεση αποτελεί η συγκέντρωση ανά περίπτωση και ανά Τμήμα του απαραίτητου αριθμού μορίων στις εξετάσεις.

Υπαγωγή σε Ειδική Κατηγορία

Καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει των ειδικών αυτών κατηγοριών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι διαδικασίες υποδοχής αιτήσεων, ελέγχου προϋποθέσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων αλλά και ο προσδιορισμός του Τμήματος εισαγωγής κάθε υποψηφίου αποτελούν επίσης αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Γενικές ομάδες ειδικών κατηγοριών αποτελούν:

  • Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων
  • Έλληνες και Ελληνίδες απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό
  • Αλλοδαποί/ές – αλλογενείς (απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε., απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής)
  • Υπότροφοι
  • Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  • Υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις (σε ποσοστό 5%, χωρίς εξετάσεις)
  • Αθλητές/αθλήτριες με ειδικές διακρίσεις
  • Διακριθέντες/είσες σε Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας

Από Μετεγγραφή

Εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι ή σοβαροί λόγοι υγείας,  δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν τη μετεγγραφή τους σε  αντίστοιχο της εισαγωγής τους Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να βρουν εδώ.

Με Κατατακτήριες Εξετάσεις

Δυνατότητα εισαγωγής δίνεται επίσης σε απόφοιτους Α.Ε.Ι., με συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει το Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Current Style: Βασικό

espa.jpg