Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Διατμηματικό) | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Διατμηματικό)

Χίος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (επισπεύδον τμήμα) σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Στρατηγική  Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στη Χίο. 

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα αποτελεί δημιουργική επανίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα και εξαιρετικά επιτυχημένου μεταπτυχιακού προγράμματος τουριστικών σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» που λειτούργησε αδιαλείπτως στη Χίο από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Στόχοι του Μεταπτυχιακού είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του. Μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Επιστήμη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινόμενου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και αποκτώντας μια πολύ- επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος:

Κατευθύνσεις

Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

ΕΠΙΛΕΓΩ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

...

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ

τον κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

...

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων & δίδακτρα

...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΑΙΤΗΣΗ

Υπηρεσία υποβολής Αιτήσεων ΝΑΥΤΙΛΟΣ

...

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Κέντρο Πληροφόρησης

Current Style: Βασικό

espa.jpg