Είστε εδώ

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Ρόδος

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού προσφέρει υψηλού επιπέδου επιστημονική εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα της Προσχολικής Αγωγής και σε καινοτόμες μεθόδους, διαδικασίες και προγράμματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε προωθεί την υψηλού επιπέδου επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του, ώστε να καταστούν ικανοί/ές να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δράσεις, υπηρεσίες και προϊόντα για την προσχολική ηλικία, εμπλουτίζοντας την εκπαίδευση με συστηματική γνώση, εμπειρίες, κοινωνική ευαισθησία και προοπτική. Η αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οργανώνεται στη βάση των διαχρονικών αλλά και των πλέον σύγχρονων γνωστικών περιοχών των Επιστημών της Αγωγής και των νέων διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, έτσι ώστε οι απόφοιτές/οί μας να είναι σε θέση να επιτελέσουν το πολύπλευρο έργο τους, ανταποκρινόμενες/οι στις απαιτήσεις που θέτει η κρίσιμη εποχή που διανύουμε. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διδασκαλία καινοτόμων γνωστικών αντικειμένων και προσεγγίσεων που επιτρέπουν τη συνεχή αναπλαισίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών ζητημάτων και θεμελιώνουν και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη του/της εκπαιδευτικού, αλλά και τη συνειδητή πράξη του/της.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία

Μαίρη Κωνσταντίνου

Τηλέφωνα

  • +30 2241099111
  • +30 2241099112
  • +30 2241099113

Fax

+30 2241099109

E-mail

TEPAES_Gramm@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού, Σχεδιασμού Δημοκρατίας 1, Κτήριο "7ης Μαρτίου", Ρόδος, 85132

Current Style: Βασικό