Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Λέσβος

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό 'Ιδρυμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς τίτλους σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και τις Θαλάσσιες Επιστήμες. Η οικονομία μιας χώρας σαν την Ελλάδα, με 6000 νησιά και περισσότερα από 13000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εξαρτάται προφανώς από τις θαλάσσιες δραστηριότητες, και οι σπουδές στην Ωκεανογραφία και στις Θαλάσσιες Επιστήμες αποκτούν ειδική βαρύτητα, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες για επιστημονικό δυναμικό με ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων του.

 

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

 • Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών προσφέρουν κατάρτιση:
 • σε θέματα διεργασιών θαλάσσιου περιβάλλοντος (φυσική, χημική, γεωλογική και βιολογική ωκεανογραφία)
 • θαλάσσιας οικολογίας και βιοποικιλότητας
 • ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος και αλιευμάτων
 • διαχείρισης οικοσυστημάτων και βιολογικών πόρων
 • υδατοκαλλιεργειών
 • περιβαλλοντικών μελετών.

 

Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων (π.χ. επεξεργασία δορυφορικών και γεωφυσικών δεδομένων, GIS, ανάλυση χρονοσειρών περιβαλλοντικών δεδομένων, επεξεργασία εικόνας για ανάλυση θαλάσσιων βιοκοινοτήτων και παρακολούθηση ακτών, υδροακουστική τεχνολογία, μορφοδυναμικά και υδρολογικά μοντέλα).

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών:

 • εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και λαμβάνουν τη σχετική άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου που είναι υποχρεωτική σε μονάδες Ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε Επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε Μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε Βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε Ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη Μελετών επενδυτικών σχεδίων Υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το Π.Δ. «'Ασκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».
 • μπορούν να διορίζονται ως πτυχιούχοι του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α) σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, όπως Δήμους και Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων - ΤΕΔΚ, Οργανισμούς εποπτευόμενους από ΟΤΑ),. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ένταξη των αποφοίτων του Τ.Ω.Θ.Β.Ε. στις διαδικασίες πρόσληψης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης για διδασκαλία περιβαλλοντικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση.
 • μπορούν να απασχοληθούν ως Ωκεανογράφοι και Θαλάσσιοι Βιοεπιστήμονες στην Υδρογραφική Υπηρεσία, σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, καθώς και στον Ιδιωτικό Τομέα, σε Επιχειρήσεις και Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας (Ιχθυοκαλλιέργειες και Οστρακοκαλλιέργειες), σε Εταιρείες Περιβαλλοντικών Μελετών, Θαλάσσιων και Παράκτιων Κατασκευών, Εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων Ορυκτών πόρων, Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ και σε Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (Εργαστήρια ελέγχου Ποιότητας νερών ΟΤΑ, Ιδιωτικά Εργαστήρια, κ.λπ.).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Οικολογίας και Δυναμικής Συστημάτων
 • Εργαστήριο Ιχθυολογίας-Υδατοκαλλιεργειών και Ασθενειών Ιχθύων
 • Εργαστήριο Παράκτιας Μορφοδυναμικής-Διαχείρισης & Θαλάσσιας Γεωλογίας
 • Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας & Διαχείρισης Οικοσυστημάτων
 • Εργαστήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος & Γεωχωρικών Εφαρμογών
 • Εργαστήριο Φυσικής & Χημικής Ωκεανογραφίας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Δρόσος Κουτσούμπας, Καθηγητής

Γραμματεία

Δέσποινα Κουτρέλλη

Τηλέφωνα

 • +30 2251036800
 • +30 2251036802
 • +30 2251036806
 • +30 2251036862

E-mail

secr-marine@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό

espa.jpg