Είστε εδώ

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Λέσβος

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών διεξάγει έρευνα και προσφέρει σπουδές στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος (Ωκεανογραφία), την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, καθώς και την Διαχείριση των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων και Πόρων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. Τηλεπισκόπηση, GIS, Υδροακουστική Τεχνολογία, Μοντέλα) για την εκπαίδευση στις Θαλάσσιες και Παράκτιες Εφαρμογές.

Το Τμήμα Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που προσφέρει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ωκεανογραφία, τις Θαλάσσιες Βιοεπιστήμες και τη Διαχείριση του Παράκτιου Περιβάλλοντος, εκτελώντας διεθνούς επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια. Η ίδια η φύση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων αβιοτικών και βιοτικών συνιστωσών στο θαλάσσιο περιβάλλον υπαγορεύει ένα πρόγραμμα σπουδών με ισχυρότατο εργαστηριακό χαρακτήρα και μεγάλο εύρος αντικειμένων και κατευθύνσεων, εκτεινόμενων από την Ωκεανογραφία έως τις Υδατοκαλλιέργειες και τις Υποθαλάσσιες Εφαρμογές, και από τη μελέτη των Ασθενειών Ιχθύων έως τη διερεύνηση της Κλιματικής Αλλαγής, και απαιτεί μια συνθετική ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση. Η παρεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει την απόκτηση δεξιοτήτων πολύτιμων στην αγορά εργασίας, όπως χρήση σύγχρονων εργαστηριακών και υπολογιστικών μεθόδων και οργάνων.

Με κατοχυρωμένες τις επαγγελματικές διεξόδους του Ιχθυολόγου και Περιβαλλοντολόγου, το Τμήμα προσφέρει ένα ισχυρό πτυχίο τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

•    Εργαστήριο Οικολογίας και Δυναμικής Συστημάτων

•    Εργαστήριο Ιχθυολογίας-Υδατοκαλλιεργειών και Ασθενειών Ιχθύων

•    Εργαστήριο Παράκτιας Μορφοδυναμικής-Διαχείρισης & Θαλάσσιας Γεωλογίας

•    Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας & Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

•    Εργαστήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος & Γεωχωρικών Εφαρμογών

•    Εργαστήριο Φυσικής & Χημικής Ωκεανογραφίας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Δρόσος Κουτσούμπας, Καθηγητής

Γραμματεία

Δέσποινα Κουτρέλλη

Τηλέφωνα

  • +30 2251036800
  • +30 2251036802
  • +30 2251036806
  • +30 2251036862

Fax

+30 2251036809

E-mail

secr-marine@aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό