Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Λέσβος

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ιδρύθηκε το 1984 και θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας.

 • Ο/Η πτυχιούχος του Τμήματος εκπαιδεύεται να μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα στο σύνολό τους και να αναλύει τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους από τη κοινωνική, ιστορική,  και συμβολική σκοπιά.
 • Εκπαιδεύεται να μελετά σε βάθος τους θεσμούς, τις συμπεριφορές, και τις στάσεις τόσο στη δική μας όσο και στις άλλες κοινωνίες και να διευρύνει τα όρια της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών.

 

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

Α. Ανθρωπολογία είναι η μελέτη του ανθρώπου και αποσκοπεί στη διερεύνηση των μορφών ανθρώπινης ύπαρξης και εμπειρίας σε διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισμούς. Οι επιμέρους θεματικές περιλαμβάνουν:

 • Κοινωνική Ανθρωπολογία και Κοινωνική Αλλαγή
 • Εθνογραφία της Ελλάδας
 • Εθνογραφία της Μεσογείου
 • Ανθρωπολογία της Συγγένειας
 • Ανθρωπολογία των Φύλων
 • Ανθρωπολογία της Υγείας
 • Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης
 • Ανθρωπολογία της Μουσικής
 • Ανθρωπολογία του Υλικού Πολιτισμού
 • Ανθρωπολογία της Αφρικής

 

Β. Η Ιστορία ασχολείται με τη μελέτη του παρελθόντος ενώ οι ιστορικές σπουδές στο Τμήμα εστιάζουν παράλληλα στο τι ακριβώς συνιστά το παρελθόν. Οι επιμέρους θεματικές περιλαμβάνουν:

 • Ιστορική Ανθρωπολογία
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία
 • Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • Ιστορία του Βαλκανικού Χώρου
 • Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου

 

Γ. Το Τμήμα παρέχει επίσης μαθήματα στους παρακάτω συγγενείς κλάδους των κοινωνικών επιστημών:

 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Πολιτική Φιλοσοφία
 • Οικονομία Θεωρία

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ορίζονται με βάση το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 228/6.11.1995.

Σύμφωνα με το Διάταγμα αυτό οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, ιδίως δε:

 • Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών φαινομένων καθώς και προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
 • Σε μουσεία και κυρίως εθνολογικά / πολιτιστικά και πολιτιστικούς φορείς
 • Στην εκπαίδευση
 • Σε φορείς υγείας και ασφάλισης για τη μελέτη της σχέσης των πολιτισμικών και κοινωνικών παραγόντων με τη νόσο
 • Σε θεσμούς και φορείς που έχουν σαν αντικείμενο την επικοινωνία της σύγχρονης κοινωνίας
 • Σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποτύπωση της φυσιογνωμίας του πληθυσμού και τη δημιουργία προγραμμάτων ανάπτυξης και κοινωνικής συμμετοχής
 • Σε εργασιακούς χώρους του δημόσιου τομέα για την ανάλυση και πρόληψη συγκρούσεων
 • Σε φορείς μελέτης και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια

Γραμματεία

Σοφία Kουτσάφτη

Τηλέφωνα

 • +30 22510 36302
 • +30 22510 36303

E-mail

secr@sa.aegean.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Current Style: Βασικό

espa.jpg