Είστε εδώ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χίος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εκπαιδεύει την επόμενη γενιά στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς αιχμής, όπως οικονομική των επιχειρήσεωνχρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση, ελεγκτική, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, επιχειρησιακών λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ, διοίκηση τουρισμού, διαχείριση καινοτομίας, ποσοτικές μέθοδοι, κλπ.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε φοιτητές και φοιτήτριες και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 1985–1986. Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία της λειτουργίας του, έχει απονείμει περισσότερα από 1.486 πτυχία, 784 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και 79 διδακτορικά διπλώματα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του κάθε φοιτητή και της κάθε φοιτήτριας, στο πλαίσιο των ακόλουθων κατευθύνσεων:

  1. Διοίκηση
  2. Λογιστική και Χρηματοοικονομική
  3. Τουρισμός

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

•    Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων

•    Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών

•    Εργαστήριο Logistics και Προτυποποίησης Επιχειρησιακών Συστημάτων

•    Εργαστήριο Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση «ΙΡΙΣ»

•    Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ»

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Καθηγητής

Γραμματεία

Κυριακή Καραμούζου

Τηλέφωνα

  • +30 2271035100

Fax

+30 2271035199

E-mail

TDE_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 82100 Χίος

Current Style: Βασικό