Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Χίος

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης παρέχει ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών καλλιεργώντας στέρεες βάσεις στις Θετικές Επιστήμες, τη Μηχανική και την Πληροφορική, στα Οικονομικά και τη Διοίκηση ώστε οι απόφοιτοί του να λαμβάνουν αποφάσεις εφαρμόζοντας ποσοτικές μεθόδους και να λειτουργούν στην αγορά εργασίας ως ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ «παραδοσιακών» Μηχανικών και «κλασικών» διοικητικών/οικονομικών στελεχών.

 

Γνωστικά αντικείμενα/θεματικές:

Το Τμήμα εξειδικεύεται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Μηχανική της Διοίκησης (Μanagement Εngineering), δίνοντας έμφαση σε  προβλήματα βελτιστοποίησης με υπολογιστικές μεθόδους
  • Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering), δίνοντας έμφαση σε προβλήματα λήψης επενδυτικών αποφάσεων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σχεδιασμού και τιμολόγησης παραγώγων και χρηματοοικονομικών προϊόντων, κ.α.

Επιπλέον, το Τμήμα δραστηριοποιείται και στις ακόλουθες περιοχές:

  • Εφαρμοσμένης Οικονομικής, Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας
  • Μηχανική των Υλικών, της Ενέργειας, και του Περιβάλλοντος

 

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

Οι προοπτικές απασχόλησης καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων όπως:

  • Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων (big data, data analytics, business analytics)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Οικονομική διαχείριση, διαχείριση χαρτοφυλακίου και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκευσης και διανομής - logistics)
  • Διοίκηση/διαχείριση έργων (project management)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ερευνητικά Εργαστήρια

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Αναστασία Κωνσταντέλλου, Ανπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραμματεία

Δέσποινα Μονογιούδη

Τηλέφωνα

  • +30 2271035400

E-mail

TMOD_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Κουντουριώτου 41, 82100 Χίος

Current Style: Βασικό

espa.jpg