Είστε εδώ

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Χίος

Αποστολή του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο, είναι η ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, με θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, στους επιστημονικούς κλάδους που εξετάζουν  την ανάπτυξη του τουρισμού και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και επιτυχημένων επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού.

Το νεοσύστατο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Τ.Ο.ΔΙ.Τ.) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης με έδρα τη Χίο (ΦΕΚ 17/15.02.2017, τ. Α’), έχει ως αποστολή αφενός να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση που θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει συστηματικά επιστήμονες ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης τουρισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε φοιτητή/τριας, με τις Κατευθύνσεις «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Το Τμήμα θα δεχθεί τους/τις πρώτους/ες 70 φοιτητές/τριές του το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπονται διεθνοποιημένες ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις καθώς και ποικίλες συνέργειες με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο νότιο και βόρειο Αιγαίο, προς όφελος των φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας γενικότερα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Πρόεδρος

Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια

Γραμματεία

Αγγελική Γαϊτάνου

Τηλέφωνα

  • +30 2271035302
  • +30 2271035330
  • +30 2271035311

Fax

+30 22710 35399

E-mail

TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Μ. Λιβανού 54, 82 132 Χίος

Current Style: Βασικό